Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednica Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas
 • Član Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednica Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas
 • Član Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
 • Član Andrej Arnuga, Trnovska vas 49, 2254 Trnovska vas
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednica Andreja Krajnc, Sovjak 9 b, 2254 Trnovska vas
 • Član Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas
 • Član Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas
Člani (mandat 2006 do 2010)
 • Predsednik Manfred Jakop, Biš 68, 2254 Trnovska vas
 • Član Mitja Sušnik, Biš 36 a, 2254 Trnovska vas
 • Član Franc Tašner, Ločič 14, 2254 Trnovska vas