Civilna zaščita

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Poveljnik, Mitja STUMBERGER, Bišečki Vrh 1, 2254 Trnovska vas
  • Namestnik poveljnika, Franc CAJNKO, Ločič 4b, 2254 Trnovska vas
  • Štab Civilne zaščite, Alojz FEKONJA, Trnovska vas 44a, 2254 Trnovska vas
  • Štab Civilne zaščite, Klavdija ARNUGA