Vloga za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata / kmetije dalje kot traja obratovalni čas

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov