Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2/2003

11.07.2003 72
Dopolnitev pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje ter razvoj kmetijstva in podeželja v občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.2003
Začetek veljavnosti: 11.07.2003
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kmetijstvo, gozdarstvo, lov in ribištvo
Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice (Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.2003
Začetek veljavnosti: 26.07.2003
Konec veljavnosti: 05.06.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Cenik o pogrebnih in pokopaliških storitvah (Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.2003
Začetek veljavnosti: 26.07.2003
Konec veljavnosti: 20.05.2008
Tip objave: Drugo
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik–Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.07.2003
Začetek veljavnosti: 12.07.2003
Konec veljavnosti: 24.04.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Sklep o povračilu za priključevanje na kanalsko omrežje v občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.06.2003
Začetek veljavnosti: 26.07.2003
Konec veljavnosti: 06.08.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj (Uradni vestnik Občine Trnovska vas 2/2003)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 01.02.2000
Začetek veljavnosti: 05.04.2003
Tip objave: Drugo
Vsebina: Premoženje občine