Uradni vestnik Občine Trnovska vas 4/2006

30. 8. 2006 57
Sklep o določitvi cene vzgojno - varstvenega programa v vrtcu občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.08.2006
Začetek veljavnosti: 01.09.2006
Konec veljavnosti: 01.09.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni vestnik Občine Trnovska vas 4/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.08.2006
Začetek veljavnosti: 24.08.2006
Konec veljavnosti: 25.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija