Obvestilo občanom glede zbiranja ostankov od zakola domačih živali, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo porabo

12. 11. 2021 Klavdija A. (Imenik zaposlenih) 47