Modernizacija ceste JP 560 733 Bišečki Vrh - Muršec (leto 2022)

67
V teku
JP Bišečki Vrh - Muršec