Modernizacija ceste JP 560 733 Bišečki Vrh - Muršec (leto 2022)

587
Zaključeno
JP Bišečki Vrh - Muršec