Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Trnovska vas za leto 2024

15. 11. 2023 Klavdija A. (Imenik zaposlenih) 75