Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta

Oddaja pobude
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA