Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2009

7. 1. 2009 65
Sklep o določitvi cene vzgojno - varstvenega programa v vrtcu občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2008
Začetek veljavnosti: 01.01.2009
Konec veljavnosti: 21.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci