Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2011

06.09.2011 65
Sklep o imenovanju Komisije za podelitev priznanj Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.08.2011
Začetek veljavnosti: 30.08.2011
Konec veljavnosti: 01.09.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci