Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2015

02.09.2015 65
Sklep o imenovanju Komisije za podelitev priznanj Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 5/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.09.2015
Začetek veljavnosti: 01.09.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci