Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2017

15. 2. 2017 67
Odlok o proračunu Občine Trnovska vas za leto 2017 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.02.2017
Začetek veljavnosti: 16.02.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o višini ekonomske cene vrtca pri PŠ Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.02.2017
Začetek veljavnosti: 15.02.2017
Konec veljavnosti: 14.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o razrešitvi imenovanja za člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.02.2017
Začetek veljavnosti: 15.02.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.02.2017
Začetek veljavnosti: 14.02.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v občini Trnovska vas za leto 2017 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 2/2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 15.02.2017
Začetek veljavnosti: 15.02.2017
Konec veljavnosti: 01.02.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prispevki