Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019

13. 2. 2019 93
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi grba in zastave Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 28.02.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Simboli (zastava, grb), praznik
Sklep o višini ekonomske cene vrtca pri PŠ Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 14.02.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o imenovanju Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za kmetijstvo, malo gospodarstvo, turizem in gospodarske javne službe Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Odbora za infrastrukturo, prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Vaških odborov Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju odgovornega urednika javnega glasila »Trnovski zvon« (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.12.2018
Začetek veljavnosti: 04.12.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju članov uredniškega odbora javnega glasila »Trnovski zvon« (Uradni vestnik občine Trnovska vas 1/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.01.2019
Začetek veljavnosti: 29.01.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo